top of page

מערך ההגנה
על המרחב האזרחי

יעוץ משפטי וקווים חמים

מערך ההגנה על המרחב האזרחי הקים חמ"ל מיוחד לימים אלו שיתן מענה לפעילים וארגונים המאויימים בשל התבטאויות פולטיות והגנה על זכויות אדם.
במידה ואיימו עליכם, ברשתות חברתיות, מקום העבודה, טלפונית או בכל צורה אחרת בה אינכם מרגישים בטוחים מוזמנים לשלוח לנו הודעת ווטסאפ

יעוץ משפטי וקווים חמים

פרסמתם.ן משהו ואיימו עליכם.ן בתביעת דיבה?

חוויתם ניסיון השתקה באירוע תרבותי או ציבורי, בתחומי חופש הביטוי והמחאה?

פנו לאגודה לזכויות האזרח | 052-8606023 | docorights@acri.org.il 

רוצים.ות לדווח על אלימות ותוכן מסית, ידיעת כזב ופרופילים מזוייפים ברשת?

פנו לפייק ריפורטר: fakereporter.net  

צריכים.ות לדווח על מעצרים ומניעת פעילות אקטיביסטית בשטחים?

פנו לקרן מגיני זכויות אדם | 050-4479993

זקוקים.ות לסיוע בתחום חופש המחאה?

ליווי (כולל רישוי) מחאות והפגנות: docorights.org.il

הכשרות

ייעוץ ארגוני

ארגונים חברתיים ויוזמות לקידום חברה דמוקרטית שוויונית וצודקת מוזמנים לפנות לשתיל, לייעוץ אסטרטגי, יעוץ ארגוני, בניית קהילה, יעוץ פיתוח משאבים, יעוץ לקידום מדיניות, עבודה עם התקשורת, ובמדיה הדיגיטלית

אבטחת מידע והתנהלות ברשת לארגונים ופעילים

כיצד מגבירים את האבטחה של הנכסים הדיגטלים שלנו ומה לעשות

במקרה של התקפות

חוסן ארגוני עבור עמותות

צוות של פסיכולוגים.ות ויועצים ארגוניים יסייע לבנות התערבות עם הדרגים הניהוליים של העמותה על מנת להתמודד עם שחיקה ועיתות משבר.

הכשרות
אודת

מערך ההגנה על המרחב האזרחי הוא פרויקט של מספר ארגוני חברה אזרחית ופעילים חברתיים, בהובלת ובתמיכת הקרן החדשה לישראל שנועד לספק הגנה, תמיכה ומשאבים לארגונים ופעילים בחברה האזרחית אשר נפגעים מצמצום המרחב הדמוקרטי בישראל אם בשל מהלכי הממשלה, אם בשל התקפות ישירות, פיזיות ו/או דיגטליות של גורמים אנטי דמוקרטיים.

מטרת המערך היא להגן על חופש הביטוי ועל פעילים.ות וארגונים הנאבקים למען זכויות אדם ודמוקרטיה.

יצירת קשר
bottom of page